Area Sales Manager
October 19, 2021

Specialist achizitii

Furnizor de tehnica si echipamente medicale

Cerinte:
Studii universitare/masterale finalizate;
Experienta pe o pozitie similara, minim 1 an;
Cunostinte foarte bune privind legislatia si normele de aplicare in vigoare referitoare la achizitiile publice;
Cunostinte privind utilizarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP);
Bune abilitati de comunicare si relationare; capacitate de lucru in echipa;
Excelente abilităţi de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiiilor;
Capacitate de a identifica soluţii şi de a lua decizii;
Abilitatea de a gestiona multiple proiecte/activitati simultan;
Cunostinte de limba engleza nivel bun;
Abilitati de utilizare PC, MS Office;

Responsabilitati:
– aplică corect legislația în vigoare privind achizițiile publice;
– verifică zilnic anunțurile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) cu privire la contractele de achiziții publice; analizeaza si clarifica conditiile de participare la procedura de achizitie; identifica expertii necesari pentru participarea la licitatie;
– elaborarea documentatiilor pentru licitatii (propuneri tehnice, propuneri financiare, etc.) conform normativelor si legislatiei in domeniu;
– planifică, derulează și finalizează procedurile de achiziții publice; intocmeste documentatia ceruta prin caietul de sarcini, fisa de date etc; completeaza formularele aferente licitatiei, redacteaza oferte; depune documentele solicitate pentru atribuirea contractului de achizitie;
– întocmeste și depune dosarul de licitație publică in termenul impus;
– monitorizează statusul licitațiilor pe rol (clarificări, contestații, amânări, anulări, etc.); elaboreaza raspunsuri la solicitarile de clarificare emise de autoritatile contractante;
– colaborează cu toate departamentele pentru a introduce în oferta toate documentele necesare participării la licitații;
– actualizarea informatiilor si imbunatatirea continua a cunostintelor in domeniul achizitiilor publice, cunoasterea legislatiei specifice;

Pentru mai multe detalii, asteptam CV-ul pe adresa de email andreea.radu@talentcenter.ro

To apply for this job email your details to andreea.radu@talentcenter.ro